4839164D-D253-4241-8381-BB282DF8926E

Hasan H. YILDIRIM

Sık sık sorulan bir soru:

Uluslararası sistem ve ABD Türkiye işgalini niye durdur muyor?

Kimi “ABD isterse anında durdurabilir,“ diyor.

Değil işte.

Bu iş o kadar kolay değildir.

Türkiye bu işgali uluslararası sistem ve ABD’ye rağmen yapmıştır ve hem de kendilerine meydan okuyarak. Çünkü bu işgali beka sorunu nedeniyle yapıyor. Parçalanmamak için bu operasyonu yapıyor. Kendini geleceğe taşımayı burada arıyor.

Bunu da; Kürdlerin bir statüko sahibi olmamasından görüyor.

Bu belayı başlarına ABD’nin sardığına inanıyor ki bir yanıyla yanlışta değildir.

Bu nedenle ABD’nin desteklediği PYD/YPG’yi ne pahasına olursa olsun yok etmeyi politika ediniyor. Bunun için Kürdistan’ın Güneybatısı’na işgal ediyor. Fakat bu iş o kadar kolay değildir. 15 gündür süren operasyon bir adım ileri gidemedi. Kürd gençleri ölümüne savaşıyor. Hele ellerinde o “malum“ silahlarda olunca kaybetmeyeceklerdir. Kaybeden barbar Türkler olacaktır. Bu arada sivil, çocuk öldürmek dışında bir başarıları olmayacaktır. Bu da, boyunlarında suç olarak asılı kalacaktır.

Aslında bu işgal aynı zaman da ABD politikalarını boşa çıkarma operasyonudur. ABD’de bunu böyle okuyor ama kendilerine direk olarak askeri olarak yönelemiyor. Bunun yerine Türkleri geriletmeyi YPG’ye verdiği siyasi, diplomatik, mali, askeri destekle yapmaya çalışıyor. Kimi bunu göremiyor ama işin gerçeği budur.

ABD, direk olarak Türkiye’ye askeri olarak yönelemiyor. Çünkü bunu uluslararası sistemin çıkarı açısından bu aşamada riskli buluyor. Bunun birçok nedeni vardır.

Askeri olarak yönelmesi onu toptan Rusya yörüngesine iter ki bunu istemiyor.

İkincisi bu aşamada Türkiye’nin bir Yugoslavyalaşması, Iraklaşması, Suriyeleşmesini istemiyor. Böylesi bir durumda uluslararası sistem bunu kaldıramayacağını biliyor.

Afganistan, Irak ve Suriye saldırısı çok pahalıya mal oldu. Şu aşamada Türkiye’nin de bunlara eklenmesi uluslararası sistemin kaldıracağı bir yük değildir.

Nasıl ki Afganistan, Irak ve Suriye saldırısı ile yoğun bir mülteci akını başladı ve yüzlerce çete ortaya çıktıysa Türkiye’ye askeri olarak saldırmasıyla bunun kat kat olacağını, bunun da uluslarası sistemi zora sokacağını biliyor.

Türkiye, Rusya ile sınır. 80 milyon nüfusu var. Türkçü, Irkçı ve islamist bir toplum. Anti-ABD’ci. Her Türk ailesi bir çete çekirdeği. Dünya da örgütlü 10 milyon Türkiye vatandaşı var. Devlet destekli terörist bir potansiyel. Türkiye’ye askeri olarak müdahale bunların aktifleşme korkusu var. Yanı sıra milyonların mültecileşmesi korkusu var. Bu nedenle Türkiye’ye şu aşamada askeri bir müdahale düşünemiyor.

Fakat Türkiye’ye de sıra gelecek. Türkiye bunu bildiğinden dolayıdır ki kaybetmeyide göze alarak bugünden sonu beli bir maceraya girdi.

Uluslararası sistem ve ABD bunu görmesine karşın onun daha da ileri gitmemesi için altan alarak sistem içinde tutmaya çalıyor.

Yanı sıra Türkiye’yi geriletmek için birçok araç devreye sokuluyor. Orasını, burasını budamaya, güçten düşürmeye çalışıyor.

Sonuç olarak Türkiye ne yaparsa yapsın uygulamadaki GOP (Genişletilmiş Orta Doğu Projesi)’nin sonuçlarını değiştirmeye gücü yetmeyecektir.

Bu arada Kürd katliamı yapabilir. Sivil, çocuk öldürebilir. Kürdistan coğrafyasını ateşe verebilir ama sonuçta kendisi kaybedecektir. Çünkü uluslararası sistem buna karar vermiştir.

Zeytin dalı Türk’ün gözünü kör edecektir.

Ölümüne direnen yiğit, kahraman Kürd kız ve delikanlı savaşçısı bunu başaracaktır.

Hasan H. YILDIRIM – Teletex News24