503EFAD9-7F6B-4C13-8A39-4AD44861F23B

Hasan H YILDIRIM & Hüssein ERKAN

ABD, Duhok dağlarında askeri üs koruyor. Kürdler bunun ne anlama geldiğini bilince çıkarmalıdır. Ona göre politikalarını yeniden belirlemelidirler. Çünkü ABD’nin bu hamlesinin büyük bir önemi vardır.

Kürdler bir kere eski alışkanlıklarını terk etmelidir. Hepimizin bildiği gibi eski alışkanlıklarımızdan bir türlü kurtulamıyoruz. Beynimizin bir hücresinden aniden depşeri veriyor.

“ABD, Kürdleri sattı,“ “ABD ikili oynuyor,“ “ABD, istese Türkleri durdurabilir,“ “ABD, birgün bizi bırakırsa halimiz ne olur,“ gibi düşünceler ortaya dökülür.

Bu düşünceler nerede kaynaklanıyor dersiniz?

Bunun esas nedeni süreci ve de ABD’nin 21.Yüzyılın GOP (Genişletilmiş Orta Doğu Projesi“ni kavramamaktan ileri gelmektedir.

GOP anlaşılırsa bu sorular sorulmaz. En aşağı Kürdler bu soruları sormaz.

Bu tür soruları kimi Kürd bilmemezlikten soruyor, kimi de düşmanın bilinçli olarak servis ettiği bu tür iddialarla Kürdleri psikolojik olarak bunalıma sokmak, ABD’ye karşı nefret uyandırmak ve sonuç olarak Kürd-ABD ittifakını bozmaya çalışıyor.

Bu oyuna gelinmemelidir. Kürd millici güçleri bu konu da hassas olmalıdır.

Bir kere ABD, coğrafyamıza tatil yapmaya gelmemiştir. 20.Yüzyılda coğrafyamız da kurulan statükoyu bozmaya gelmiştir. Statükoyu koruyan devletler sömürgecilerimizdir.

Bu ne demektir?

 

ABD, sömürgecilerimize savaş açmış demektir. Irak, Suriye ve bu sömürgecilerin egemenliğindeki Kürdistan parçalarındaki Kürd kazanımları bunun kanıtıdır.

ABD’nin İran’a karşı politikası açık ve nettir. “Her halükarda Molla Rejimini devireceğim,“ diyor. ABD’nin Türkiye ile olan çelişkisi de ortadadır. 1.Körfez savaşıyla birlikte açı giderek genişleyip duruyor. Bundan kuşkusu olan var mı?

Tüm bunlara karşın ABD’nin 1.Körfez savaşından bu yana Kürdlerle bir problemi olmamıştır. Dahası Kürdistan’ın Güney ve Güneybatısı kazanımlarında büyük pay sahibidir. Problemi olduğu Kürd siyasi güçleri olmuştur. Bunlarda sömürgecilerle birlikte ABD politikasını boşa çıkaran çevrelerdir. Bunlar da Kürdistan’ın Güneyi’ni İran ve Türkiye’nin arka bahçesine çeviren Hewler İktidar sahipleridir. Yani Güney-PDK ve YNK’dir.

Güney şu an İran ve Türkiye askeri karakollarıyla işgal edilmiştir. Her köşe başında MİT ve VAJA büroları vardır. Hewler İktidarı, hem bunlar tarafından korunuyor ve hem de onları kolluyor. Bu düşman güçleri ülkeden kovmak için Parlamento kararı olmasına karşın Hewler Hükümeti bunu engelliyor. Muhalefetinde tek başına buna gücü yetmiyor. Geriye bir alternatif kalıyor. O da, ABD ve Koalisyon güçleridir. İran ve Türkiye ancak ABD ve Koalisyon Güçleri tarafından sökülüp atılabilir. Bunun içinde yoğun bir hazırlık var. Güney Kürdlerinden 4 alay oluşturuyor.

Her Kürd şunu çok iyi kavramalıdır. GOP’ne göre bağımsız Kürd devleti kurulacaktır. Bu da, ABD ile anlaşan Kürd politik çevrelerin önderliğinden olacaktır. ABD, bunu Güneyli güçlerle yapmaya çalıştı. Hewler İktidar sahipleri, bu işin kalıbı olmadığını gösterdiler. Bu nedenle ABD, “Bu iş bunlarla olmuyor,“ dedi ve onları bir kenara bıraktı.

Bu kez Kürdistan’ın Güneybatısı’na yöneldi. Kendine müttefik olarak PYD/YPG’yi seçti. İlk başlarda aralarında bazı problemler çıktıysa da süreç içinde aşıldı ve şu an güven veren bir işbirliği mevcuttur.

Şimdi PKK ile bu süreci pekiştirmeye çalışmaktadır. PKK içindeki “ortak vatancılar“ ile elbette sorunu olacaktır. Bunun aşılması için çalışacaktır. Tasfiyeleri zor olsa da bunu başaracaktır. Kürdistani çizgiyi egemen kılacaktır. Qandil’e komşu olmalarıyla bu daha da kolaylaşacaktır. Bu arada Türkiye ve İran’a karşı korumaya alacaktır. Ve onlara karşı savaştıracaktır. Kendilerine de şu an YPG’ye sunduğu imkanları sunacaktır.

ABD’nin Duhok dağlarında askeri üs kormanın bir yanıyla önemi buradan gelmektedir. Bu aynı zamanda Kürdistan’ı İran ve Türkiye’ye karşı koruma hamlesidir. Dahası bu her iki sömürgeci güce karşı süreçte askeri olarak yönelmenin de hazırlığıdır. Bu hazırlık Kürdler için ele geçmez tarihi bir fırsat doğuracaktır. Kürd Milleti devletleşmek istiyorsa bu tarihi fırsatı kaçırmamalıdır. Bu da, sömürgecilerimizle “ortak vatan,“ “birlikte yaşam,“ gibi kaybettiren politikalarla değil, Kürd siyasal güçlerin önlerine bağımsızlık hedefini koymalarıyla mümkündür.

Teletex News24