IMG_2231 

 İMTİYAZ SAHİBİ:

Teletext News24 yayıncılık adına: Berivan BADİRALİ & Fecri DOST


Genel yayın yönetmeni: Yavuz ÖZCAN


Haber Müdürü: Mahfuz YILDIZ


EDİTÖRLER

Lorin PELDA

Dilara MELEN                                                                     

Oktay YILDIZ

Yakup ASLAN

Metin ÇİYAYİ


 

Haber ekipleri

Türkiye:

Namık AMEDİ

Nevzat ÇEVLİKİ

Rozerin KARATAŞ 

AVRUPA ve DIŞ HABERLER

Mahfuz YILDIZ

Lorin PELDA

Dilara MELEN

Hüseyin ÇATAL


İRTİBATLAR

Tel & Fax: 0033 983 589 879

E-mail: teletexnews24@gmail.com